Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

Κινητοποιήσεις ετοιμάζουν οι Πυροσβέστες για το αντιδραστικό νομοσχέδιο

Κινητοποιήσεις ετοιμάζουν οι Πυροσβέστες για το αντιδραστικό νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή. Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν αναφέρουν: «Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, Ένα μήνα σχεδόν μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για την αναδιάρθρωση του Πυροσβεστικού Σώματος και ενώ είχε προηγηθεί αίτημα από την Ε.Α.Κ.Π. προς το Δ.Σ. της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για συνεδρίαση, με σκοπό τη λήψη πρωτοβουλιών για να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο κλεισίματος κλιμακίων της περιφέρειας μας και το συντονισμό μας με άλλους μαζικούς φορείς που αντιπαλεύουν ανάλογες αναδιαρθρώσεις σε άλλες υπηρεσίες, ο πρόεδρος και η πλειοψηφούσα παράταξη του Δ.Σ. παραμένουν απλοί θεατές των αρνητικών εξελίξεων ενώ οι κάτοικοι των νησιών μας, οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα που ήδη πλήτονται από τις αντιδραστικές πολιτικές θα «πληρώσουν» και την προωθούμενη «αναδιοργάνωση του Π.Σ.». Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη εκτός από την κατάργηση υπηρεσιών ή την αναστολή της λειτουργίας τους η οποία θα γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, πράγμα που σημαίνει την πλήρη διάλυση της πυρασφάλειας των νησιών μας αφού ούτε θα μπορούμε να επέμβουμε άμεσα ούτε και ενίσχυση να έχουμε από άλλες υπηρεσίες σε περίπτωση μεγάλων συμβάντων, προωθείται επίσης: • Η ανταποδοτικότητα και εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει το Π.Σ. μέσω επιβολής προστίμων ή άλλων διοικητικών ποινών σε όσους επιβαρύνουν την υπηρεσία με την ειδοποίηση και επέμβαση των υπηρεσιών του σε περιστατικά που οφείλονται σε «δόλο ή βαριά αμέλεια» ή μη τήρηση των σχετικών διατάξεων ασφαλείας και μέσω της σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών πυροπροστασίας και πυροσβεστικής συνεργασίας με φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. • Ίδρυση δημοτικών πυροσβεστικών σταθμών μετά από πρόταση του αρμόδιου δημάρχου και σύμφωνα με τη γνώμη του Αρχηγού του Π.Σ. όπου τα έξοδα για στέγαση, εξοπλισμό, οχήματα, συντήρηση και λειτουργικά έξοδα θα βαρύνουν αποκλειστικά τους ΟΤΑ (θα κληθούν δηλαδή οι δημότες να πληρώσουν ξανά για μια υπηρεσία που υποχρεούται το κράτος να τους παρέχει). Η Ε.Α.Κ.Π. Βορείου Αιγαίου μαζί με τους κατοίκους των νησιών μας θα αντιπαλεύει εκτός από την αναδιάρθρωση που προωθείται στο Π.Σ. κάθε πολιτική που καταδικάζει και υποβαθμίζει τη ζωή των νησιών μας και των εργαζομένων της χώρας. Καλούμε τον πρόεδρο του Δ.Σ. της Ένωσης να συγκαλέσει έκτακτο Δ.Σ. με στόχο τη λήψη αποφάσεων για κινητοποιήσεις το διάστημα που θα συζητηθεί στη βουλή το αντιδραστικό νομοσχέδιο με αίτημα την απόσυρσή του.»

0 σχόλια: