Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

ΤτΕ: Υποχώρησαν τα επιτόκια καταθέσεων τον Ιανουάριο

Σε σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων καταθέσεων οδηγεί η επιστροφή των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι....
τον Ιανουάριο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των καταθέσεων σημείωσε μικρή πτώση και διαμορφώθηκε στο 2,81% από 2,85% που ήταν το Δεκέμβριο του 2012. Μεγαλύτερη υποχώρηση παρουσίασε το επιτόκιο για καταθέσεις με διάρκεια ένα έτος (το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο επιτόκιο ταμιευτηρίου) το οποίο διαμορφώθηκε στο 4,59% από 4,70% αντιστοίχως. Αντίθετα μικρή αύξηση στο 5,88% από 5,76% παρουσίασε το μέσο επιτόκιο όλων των δανείων. Πιο αναλυτικά, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, τον Ιανουάριο του 2013, στο 14,77%. Αντίθετα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος παρουσίασε άνοδο κατά 0,31% και διαμορφώθηκε στο 7,91%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρουσίασε πτώση κατά 0,06% και διαμορφώθηκε στο 7,46%, ενώ το μέσο επιτόκιο της αντίστοιχης κατηγορίας των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε αμετάβλητο στο 10,03%. Τα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασαν άνοδο κατά 0,28% στο 7,28% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, άνοδο κατά 0,18% στο 6,29% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και άνοδο κατά 0,33% στο 6,40% για τα δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασε οριακή πτώση κατά 0,05% και διαμορφώθηκε στο 2,99%.

http://www.newsit.gr

0 σχόλια: