Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Παραλείψεις του Δήμου Αθηναίων σε πρόστιμα αυθαιρέτου στο άλσος Ευαγγελισμού

Με την απόφαση 1562/2011, το Συμβούλιο της Επικρατείας καταπιάστηκε με το άλσος Ευαγγελισμού. Στο ιστορικό της απόφασης, διαπιστώνεται η ....
υπερεικοσαετής παρανομία της Τοπικής αυτοδιοίκησης και του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ, λειτουργoύντων ως συνεργών. Με τη χορήγηση παρανόμων οικοδομικών αδειών και την εν συνεχεία θέσπιση χαριστικών προς ιδιωτικά συμφέροντα όρων δομήσεως που να ''θεραπεύουν'' εκ των υστέρων, ήδη γενόμενες αυθαιρεσίες, ο Δήμος Αθηναίων και το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, έθαλψαν επί εικοσαετία και πλέον τη λειτουργία και επέκταση του εστιατορίου BOSCHETTO, εντός ενός κοινόχρηστου άλσους. Με το σύστημα, δόμηση άνευ αδείας - νόμω αβάσιμη οικοδομική άδεια - τροποποίηση των όρων δόμησης ώστε να ανταποκρίνονται στην de facto κατάσταση εις βάρος της κοινοχρησίας και του πρασίνου, το πολυτελές εστιατόριο BOSCHETTO λειτουργεί και ανακατασκευάζεται και επεκτείνεται μια άδεια ''αναψυκτηρίου'' μέσα στο άλσος Ευαγγελισμού. Στην προκλητική παρανομία επιχείρησε να θέσει τέλος το Συμβούλιο Επικρατείας με την προαναφερθείσα απόφαση του. Ακύρωσε την τελευταία εκδοθείσα οικοδομική άδεια και έκρινε παράνομες τις χωροθετήσεις βάσει των οποίων εκδιδόταν οι άδειες (ένα προεδρικό διάταγμα και μια υπουργική απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ). Παρ' όλα αυτά, δύο περίπου χρόνια μετά την έκδοση της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, η συμμόρφωση του Δήμου και του κράτους δεν έχει προχωρήσει ούτε βήμα. Ανακύπτουν τα ακόλουθα ερωτήματα: α) Το ΣτΕ απεφάσισε ότι οι κανονιστικές πράξεις που όριζαν οικοδομήσιμο χώρο για ''αναψυκτήριο'' μέσα στο άλσος του Ευαγγελισμού είναι παράνομες, γιατί αναιρούν τον χαρακτήρα του ως κοινόχρηστου άλσους. Κατόπιν τούτου η Διεύθυνση Δασών Αθηνών ( ήδη από την 29η-8ου-2011) εισηγήθηκε την ανάκληση των δύο κανονιστικών πράξεων (π.δ' 92 και Υ.Α του 06). Σε ποιο, όμως. υπουργικό, υφυπουργικό ή άλλο γραφείο έχει κολλήσει η διαδικασία ανακλήσεως;;;;;;;; β) Ο Δήμος Αθηναίων υποχρεούται να εκδώσει πράξη κατεδάφισεως και, μέχρι την κατεδάφιση, να επιβάλλει πρόστιμα διατηρήσεως αυθαιρέτου στην επιχείρηση του BOSCHETTO, την οποία μέχρι τώρα διευκόλυνε με αυθαίρετες οικοδομικές άδειες και ευνοϊκές εισηγήσεις προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει βεβαιωθεί ούτε μισό ευρώ από αυτά τα πρόστιμα; γ) καθ’ όλη την εικοσαετία τον χώρο του BOSCHETTO φέρεται να εκμισθώνει η Μονή Πετράκη στους ιδιώτες που το λειτουργούσαν. Σε δίκη ενώπιον του ΣτΕ, ο Δήμος Αθηναίων ισχυρίστηκε ότι είναι μοναδικός κύριος του άλσους Ευαγγελισμού και του αυθαίρετου κτίσματος BOSCHETTO. Βάσει αυτής της επίσημης θέσης, τί ακριβώς έχει γίνει με τα μισθώματα εικοσαετίας που εισέπραττε η Μονή Πετράκη, έχοντας εκμισθώσει παρανόμως έκταση που ανήκει στο Δήμο Αθηναίων; Τα διεκδικεί ο Δήμος και πως; Δε χρειάζεται βέβαια να θυμίσουμε ότι και τα λεφτά των προστίμων και τα λεφτά των μισθωμάτων, αλλά και το άλσος του Ευαγγελισμού είναι ιδιοκτησία και περιουσία των δημοτών Αθηναίων και οι αιρετοί του Δήμου είναι υπηρέτες- διαχειριστές αυτών και όχι μέτοχοι- μάνατζερ με δικά τους έννομα ή άνομα συμφέροντα.
Αυτά για την ώρα παρακολουθούμε από κοντά την υπόθεση και όταν κρίνουμε θα επανέλθουμε...

http://news247.gr

0 σχόλια: